Štúdium / Popularizácia EnglishEnglish

Rozdelenie oblastí popularizácie astronómie
a meteorológie v styku s verejnosťou a médiami.
Dátum a čas: 24.9. 2018 16:05:10 CEST
Valid XHTML 1.0! Valid CSS!